Winners group a lízing

Zorientovať sa v spletí čísel, úrokov a percent je niekedy náročné či stresujúce. Dokonalý prehľad však ponúkajú finanční špecialisti spoločnosti Winners Group, ktorá sa špecializuje na svet hypoték, poisťovníctva, lízingov a realít. Preto ak si chcete kúpiť nový byt, dom či zainvestovať do nového auta poradenstvo od Winners Group sa vám určite zíde.

dohoda

Čo to vlastne lízing je?

Lízing sa dá označiť ako prenájom určitého investičného zariadenia, predmetu alebo iných predmetov napríklad auta. Počiatky lízingu siahajú už do 60-tich rokov. Čerpanie lízingu v podstate nahrádza nedostatok aktuálneho vlastného kapitálu nájomcu a rozširuje jeho investičné možnosti. Lízing sa poskytuje nájomcovi, ktorý za dohodnuté nájomné bude daný predmet používať a to na dobu určitú alebo neurčitú. Potrebnú čiastku mu poskytne banka, nebankový subjekt, výrobca, obchodník alebo lízingová spoločnosť. Druhy lízingu, ktoré v Slovenskej republike poznáme sú operačný a finančný lízing. Každá z týchto foriem lízingu má svoje výhody a nevýhody. Pri operatívnom lízingu je doba nájmu kratšia ako doba životnosti automobilu a automobil sa po ukončení zmluvy vracia prenajímateľovi. Jeho výhody sú napríklad také, že nezaťažuje finančné výkazy firmy, šetrí čas, šetrí náklady na zamestnancov, umožňuje rýchlu výmenu vozidlového parku a vykryje neočakávané výpadky vo vozidlovom parku. Nájomca tiež nie ja zaťažený zbytočnými finančnými výdavkami súvisiacimi s opravou či údržbou automobilu. Pri finančnom lízingu nájomca je zodpovedný za opravy a údržbu automobilu a tiež znáša všetky náklady spojené s vedením vozidla. Avšak po ukončení zmluvy, ktorá býva na dlhšie obdobie ako je životnosť automobilu, predmet zmluvy ostáva vo vlastníctve nájomcu, čo je výhodné z investičného hľadiska. Automobil tak po určitom období môžete predať alebo prenajímať, pretože po uhradení poslednej čiastky nájomného je vo vašom vlastníctve.

hotovost

Ak práve nedisponujete požadovaným množstvom peňažných prostriedkov a snívate o novom aute neváhajte sa obrátiť na špecialistov od Winners Group. Winners Group spolupracuje s prestížnymi lízingovými spoločnosťami a zabezpečenie výhodných podmienok financovania nie sú žiadny problém. Winners Group tiež poradí ako správne uzatvoriť zmluvu, čím ušetríte mnoho drahocenného času a starostí. Tiež vám poradia, či je pre vás vhodnejší operatívny alebo finančný lízing. Aby ste automobil zbytočne draho nepreplatili dajte na odborné rady špecialistov od Winners Group, pretože nevýhodná kúpa či nevhodne nastavené splátky, môžu pokaziť celú radosť z nového auta.

Publikován

Aktualizován

Author

Kategorie

Ekonomika