Pozreli sme sa bližšie na zateplenie domu

Zateplenie domu by sa na prvý pohľad mohlo javiť ako jednoduchou záležitosťou. V praxi často koluje názor, že zateplenie domu si dokáže každý čo i len trochu šikovný domáci majster realizovať svojpomocne. Toto tvrdenie je navyše ešte podčiarknuté možnou úsporou nemalých finančných prostriedkov v rámci zateplenia domu, čo je možné docieliť skombinovaním niektorých cenovo dostupných komponentov. Opak však neraz býva pravdou a v konečnom dôsledku sa títo ľudia prepočítajú a dokonca niekedy ani nič neušetria.
inteligentní domácnost

Ako by malo vyzerať kvalitné zateplenie domu


Jednotliví výrobcovia na trh prinášajú rôzne riešenia zateplenia domu a s ním spojené aj rôzne komponenty, pri ktorých možno badať niekedy i markantné rozdiely v montážnych a aplikačných postupoch. Dokonalosť celého systému však nemusí byť dokonca docielená ani vtedy, keď využijete všetky komponenty vo vysokej kvalite. Každý výrobca sa totiž orientuje prioritne na svoje komponenty. Tento prístup je absolútne logický a nemožno mu nič zazlievať. Tieto komponenty sú v procese vývoja a následnej aplikácie zosúladené do takej miery, aby zatepľovací systém ponúkal budúcemu majiteľovi požadovaný efekt a tvoril dokonale zladený celok. Aj vďaka tomu je zo strany výrobcov ponúkaná zákazníkom celá paleta ďalších doplnkových služieb. Firmy sa teda nezaoberajú výlučne realizáciou zateplenia domu, ale taktiež napríklad poskytovaním poradenstva v tejto oblasti. Rady sa týkajú napríklad spôsobov zateplenia konkrétnych typov nehnuteľnosti a taktiež aj odporúčaním vhodného materiálu a technologického postupu. Medzi ďalšie doplnkové služby radíme cenové kalkulácie, dohľad nad zatepľovaním konkrétnej stavby či odborné školenia pre zamestnancov stavebných firiem.

dotek na obrazovku

Aký zatepľovací systém je ideálne zvoliť? Pri zvážení našich zemepisných šírok je pre drvivú väčšinu rodinných domov plne postačujúcim kontaktný zatepľovací systém, ktorý je tvorený polystyrénovými platňami alebo platňami z minerálnej vlny a tie sú na fasádu pripevňované lepením alebo pomocou hmoždiniek. Za kvalitnú povrchovú úpravu možno označiť takú, ktorá pozostáva z vrstvy vystužovacej omietky a špeciálne tej so sklovláknitou mriežkou a samozrejme tiež z finálnej tenkovrstvej omietky. V záujme každého majiteľa rodinného domu by mal byť fakt, že zateplenie mu bude slúžiť roky, zaobíde sa bez akýchkoľvek komplikácií a ďalších starostí. Preto je potrebné zvážiť, či sa rozhodnete realizovať zateplenie domu svojpomocne alebo tento proces necháte radšej na profesionálnu firmu.

Bližšie informácie získate na internetovej stránke https://odzakladov.sk/.

Publikován

Aktualizován

Author

Kategorie

Výrobky