Mimoškolské aktivity – výber krúžkov

Každé dieťa je iné a pri výbere vhodného krúžku by ste sa v žiadnom prípade nemali opičiť po ostatných mamičkách. Dôležité je pozorne si preštudovať portfólio krúžkov, ktoré ponúka vaša škola či centrum voľného času. Následne by ste sa mali s vaším pokladíkom porozprávať, ktorý krúžok by chcel navštevovať. Je prirodzené, že deti väčšinou nevedia, čo je pre nich správne a preto by ste mu mali svoju voľbu krúžku nenápadne podsunúť nejakou zábavnou formou, aby bola pre dieťa príťažlivejšia.

fotbal

K najobľúbenejším mimoškolským aktivitám sa radí navštevovanie jazykovej školy, zväčša kurzu angličtiny. Schopnosť komunikovať v angličtine je v dnešnom svete pomaly samozrejmosťou. Ak sa dieťa začne jazyk učiť už v útlom veku, je vedecky dokázané, že ho bude vedieť v budúcnosti lepšie používať a bude sa mu ľahšie učiť. Jazykové kurzy pre najmenších sú navyše prispôsobené veku, v ktorom sa detičky nachádzajú a preto sa učia zábavnou formou a mnohokrát ani nevedia, že sa učia, je to pre nich veľká zábava.

malování

Veľkej obľube sa takisto tešia základné umelecké školy, ktoré vychovávajú budúcich majstrov spevákov a hudobníkov. So zápisom na hudobný nástroj je potrebné počkať do 2. ročníka základnej školy, kedy už dieťa vie plynulo čítať a písať. Následne bude navštevovať hodiny teórie takzvanú hudobnú náuku a hodiny hry na samotný nástroj samotný. Na tanečnú môžete dieťa zapísať kedykoľvek chcete, ak má tanec v krvi, pokojne môže hodiny tanca pre najmenších navštevovať aj počas materskej školy.

plavání

Mnohé deti sú pohybovo zdatné a vyblázniť by sa chceli na pohybovom, futbalovom, hokejovom či tenisovom krúžku. Mnoho z týchto krúžkov však vyžaduje zvýšené investície napríklad do výstroje alebo do prenájmu priestorov, čo sa môže negatívne odraziť na stave vášho bankového konta. Ak ale vidíte vo vašom dieťati potenciál, určite spolu nájdete ten správny kompromis.

Publikován

Aktualizován

Author

Kategorie

Deti