Kedy funguje reštauračný systém naozaj efektívne

Podstatou každého moderného stravovacieho zariadenia je fungujúci reštauračný systém, ktorý je dnes už vysoko sofistikovanou súčasťou takéhoto podnikania a dokáže zjednodušiť celý rad procesov na strane personálu ale i samotných hostí. Jednou z prednosti reštauračného systému je fakt, že čašník zadáva objednávku zo strany hostí priamo pri ich stole. Takto inteligentný reštauračný systém následne u zákazníka vzbudzuje úplne iný dojem ako zapisovanie objednaných jedál i nápojov na papierový blok. Pozrime sa však na to, čo sa deje s touto objednávkou po jej odoslaní ďalej.
luxusní restaurace

Reštauračný systém ako moderná súčasť fungovania súčasného stravovania


Vďaka reštauračnému systému je teda objednávka ďalej odosielaná do kuchyne, kde je buď vytlačená na papieri alebo zobrazená na prídavnom monitore. Toľko čo sa týka jedál, nápoje sú samozrejme odoslané podobným spôsobom na bar. Najbližší voľný čašník tieto nápoje okamžite prináša na stôl. U hostí vzbudzuje takto krátky časový interval dojem, že čašník ešte ani neprišiel k baru s objednávkou a už donáša nápoje.

stoly v restauraci

Obsluha je rozhodne v oblasti gastronómie veľmi dôležitá. No i napriek dokonalej obratnosti a šikovnosti niektorých čašníkov, bývajú počas dňa v reštaurácii chvíľky, kedy i títo zamestnanci majú problém vybaviť všetky požiadavky hostí k úplnej spokojnosti. Medzi takéto momenty môžeme bez debaty zaradiť i obednú špičku kedy čašníci buď nestíhajú alebo len bez slov prinášajú a odnášajú riad. Ľudia by však aj počas obeda radi počuli od personálu zopár hoci len zdvorilostných otázok či viet. Ako toto zladiť? Súčasťou reštauračného systému dokážu dnes byť už aj QR kódy a pomocou nich si hostia vedia pohodlne objednať. Čašníkovi je tak ušetrená jedna cesta a pri platení alebo odnášaní riadu tak bude mať čas na krátky rozhovor s vami. Aký dnes máte deň? Chutilo vám? Tieto slová dokážu kultúru stravovania totižto posunúť na úplne iný level. Takýto reštauračný systém sa teda nemalou mierou podpíše pod zvýšenie spokojnosti u hostí, pre personál je prínosom rýchlosť obsluhovania a nižšia vyťaženosť a reštaurácia denne vydá viac obedov ako pri klasickom systéme objednávania. Ak máte pred takýmto reštauračným systémom rešpekt kvôli prípadnému zlomyseľnému vyčíňaniu niektorých hostí, môžete byť bez obáv. Systém je totižto možné nakonfigurovať tak, aby bola každá objednávka odoslaná čašníkovi na schválenie, ktorý vie takéto konanie odhaliť.

Viac informácií nájdete na webovej stránke http://www.ikelp.sk/.

Publikován

Aktualizován

Author

Kategorie

Podnikanie