Aj v pivnici je dôležitým účinné vetranie

Ak je vetranie zabezpečené naozaj správne, dokáže nemalou mierou prispieť ku kvalitnému vnútornému podnebiu. Dobré vetranie takéhoto priestoru je možné vyvodiť od neprítomnosti vlhkosti, húb či plesní. Aj keď sa v pivnici viac-menej majitelia nehnuteľnosti zdržujú len minimálne, býva miestom uskladnenia ovocia, zelenín či zaváranín, a tak je význam správneho vetrania rovnako dôležitý ako v prípade obytných priestorov. S otázkou vetrania je následne úzko spojená správna vlhkosť vzduchu. S rastúcou vlhkosťou vzduchu totižto narastá aj riziko skazenia uskladnených potravín v týchto priestoroch. Samozrejmosťou by teda mal byť neustály prísun čerstvého vzduchu a jeho ochrana proti prípadným zmenám teploty, ktoré môžu napríklad v zimných mesiacoch spôsobiť zamrznutie potravín.
otevřené okno

Požiadavky na kvalitné vetranie pivnice


Pre zabezpečenie požadovanej úrovne vetrania je potrebné vytvoriť taký systém, ktorý nebude narúšať komfort obyvateľov nehnuteľnosti na poschodiach umiestnených nad pivničnými priestormi. Pod spomínaným narušením komfortu si môžeme predstaviť napríklad nepríjemné zápachy typické pre pivničné priestory šíriace sa do obytných priestorov domu. Ak k takejto situácii predsa len dôjde, problém je jediný a tým je nedostatočné vetranie takéhoto priestoru. Vetrací systém a jeho jednotlivé komponenty by mali byť konštruované tak, aby boli v súlade s požiadavkami obyvateľov domu so zreteľom na parametre potrubia. Dôležitými činiteľmi sú v tomto ohľade výška budovy a celková výmera priestorov pivnice.

větrání místnosti

Vetranie pivničných priestorov je možné rozdeliť na prirodzený a umelý variant. Prirodzený spôsob je založený na tých najjednoduchších zákonoch fyziky. Medzi tie radíme napríklad rozdiely v teplote či tlaku. Inštalácia špeciálnych zariadení pri tomto type nie je potrebná a celý proces je regulovaný výlučne pomocou potrubia. Účinnosť prirodzeného vetrania následne v praxi závisí od použitých materiálov pri výstavbe týchto priestorov. Drevo či tehla dosahujú v tejto oblasti oveľa lepšie výsledky ako napríklad betón. Ak sa k týmto informáciám dostanete až po tom ako ste postavili betónovú pivnicu, viete zvýšiť úroveň priedušnosti vďaka vrstve malty alebo farby nanesenej na obvodové steny. Umelý spôsob výmeny vzduchu jednoznačne uprednostní majiteľ takého domu, pri ktorom prirodzený spôsob nedosahuje uspokojivé výsledky. Medzi typické komponenty tohto spôsobu následne radíme ohrievače, filtre, vzduchové potrubia či zberače prachu.

Mnoho ďalších zaujímavých informácií na podobné témy nájdete na webovej stránke https://zivotpodstrechou.sk/.

Publikován

Aktualizován

Author

Kategorie

Domov