Je cena výrobku rozhodujúca?

Pri nákupe nás v prvom rade zaujíma cena výrobku. Je však naozaj rozhodujúca alebo je potrebné brať do úvahy aj ďalšie faktory, ktoré rozhodujú o nákupe?
Táto otázka je otázkou, ktorú si kladieme v podstate pri každom nákupe. Cena je najdôležitejší faktor, ktorý musíme brať pri nákupoch do úvahy.

Definícia pojmu „cena“ nám hovorí, že ide o množstvo peňazí, za ktoré si môžeme zaobstarať prostredníctvom nákupu určitú vec, produkt alebo službu.
Preto je jasné, že cena bude vždy rozhodujúcim a určujúcim faktorom nášho rozhodovania sa pri konkrétnom nákupe.
cedule výprodej
Okrem ceny a jej výšky tu však môžu byť aj ďalšie činitele, ktoré ovplyvňujú naše rozhodovanie pri nákupe konkrétnej veci. Uvádzame preto niekoľko dôležitých nasledovných faktorov:
a) Kvalita
Kvalita niekedy dokáže nakloniť misky váh pri rozhodovacom procese aj na úkor nízkej ceny. Nekvalitný výrobok, ktorý nespĺňa naše požiadavky a kritériá, si jednoducho nekúpime.

b) Dostupnosť
Konkrétny produkt alebo služba, ktoré potrebujeme, nemusia byť vždy dostupné na tradičných miestach našich nákupov. Vtedy sme ochotní na ich obstaranie vynaložiť viac finančných prostriedkov aj pri vyššej cene.
naspořené peníze
c) Potreba produktu
Niekedy nastane nevyhnutná potreba nakúpiť si isté produkty alebo využiť niektoré služby a vtedy až tak nepozeráme na cenu, ale na to, ako si môžeme tieto veci čo najrýchlejšie zaobstarať a zabezpečiť.

d) Užitočnosť
Daný produkt alebo služba nemusia byť vždy nevyhnutnou záležitosťou, napriek tomu si niekedy môžeme uvedomiť ich aktuálnu užitočnosť pre nás a naše potreby.

e) Vplyv reklamy
Bez ohľadu na to, či si to priznáme alebo nie, všadeprítomná reklama vplýva na nás a naše rozhodovanie. Jej obraz sa nám totiž vynorí v mysli vtedy, keď konkrétny výrobok alebo službu zbadáme reálne. Vtedy nastáva vnútorný boj, či naozaj tento produkt potrebujeme alebo nie.

Publikován

Aktualizován

Author

Kategorie

Podnikanie