Dopyt po výrobkoch, tovaroch a produktoch


Pojem „dopyt“ má množstvo definícií. Uvádzame preto niekoľko myšlienok, ktoré s týmto pojmom súvisia a ktoré nám môžu pomôcť objasniť, čo vlastne dopytom je. V súvislosti s ním uvádzame nasledovné tézy.

DOPYT
–          ide o množstvo tovaru požadované zákazníkom
–          ide o konkrétne výrobky, tovary a služby, ktoré je kupujúci ochotný a schopný kúpiť za určenú cenu
–          pomer množstva zakúpeného tovaru k finančným prostriedkom, ktoré je kupujúci ochotný a schopný obetovať na jeho obstaranie
–          je to súhrn konkrétnych a jednotlivých rozhodnutí spotrebiteľov, ktoré rozhodujú, v závislosti na cene a ďalších faktoroch, o kúpe aktuálneho produktu
–          je to v podstate vyjadrenie vzťahu medzi cenou a požadovaným množstvom
otázky marketingu
–          dopyt je vyjadrením záujmu o konkrétny výrobok, tovar alebo službu, ktoré na základe neho potom vyhľadávame a máme záujem zaobstarať si ich prostredníctvom kúpy
–          všeobecne môžeme povedať, že ide o uspokojovanie našich potrieb, túžob a želaní cez konkrétny produkt na trhu
–          dopyt sa vždy stretáva a je vo vzťahu s konkrétnou ponukou produktov, ktoré sú na trhu k dispozícii
–          aj v oblasti dopytu môže dochádzať ku konkurencii medzi kupujúcimi, ktorí majú záujem zaobstarať si konkrétny produkt niekedy aj za vyššiu cenu
–          dopyt všeobecne určuje aj veľkosť trhu, keďže ponuka sa dokáže dopytu flexibilne prispôsobiť
ruce pospolu
–          poznanie dopytu je jednou zo základných informácií, na základe ktorých sa subjekty, ktoré majú záujem predávať, rozhodujú akú ponuku dajú na trh
–          s dopytom úzko súvisia aj všetky marketingové, propagačné a reklamné aktivity, ktoré sa snažia vzbudiť u spotrebiteľov túžbu a želanie po konkrétnych produktoch
–          kvalitný manažér dokáže správne odhadnúť nielen súčasný, ale hlavne budúci dopyt po tovaroch a službách
 
Uvedené myšlienky nie sú ani zďaleka vyčerpávajúcimi definíciami tohto pojmu, keďže ide o skutočnosť, ktorá tu bola, je a aj bude vždy prítomná a aktuálna. Dopyt po výrobkoch, tovaroch a službách bude totiž v ekonomickom prostredí vždy prítomný.

Publikován

Aktualizován

Author

Kategorie

Podnikanie