Diagnóza, alebo nevychovanosť?

Ešte takých pätnásť rokov dozadu, sme o pojme hyperaktivita počuli len zriedka, ak vôbec niekedy. Ak mali pedagógovia s dieťaťom výchovné, či vzdelávacie problémy, zavolali si do školy rodiča a apelovali na prísnejšiu výchovu a prístup. Dnes však každé druhé dieťa vlastní lekárske potvrdenie o tom, že je v podstate choré.

dítě

Syndróm ADHD, je bohužiaľ neraz veľmi zneužívanou diagnózou.

V momente keď rodič škole odovzdá potvrdenie od špecialistu, že jeho dieťa trpí hyperaktivitou, majú učitelia zviazané ruky. Takéto dieťa nesmie byť trestané, musia brať ohľad na jeho školské výsledky. To v praxi znamená, že aj keď prepadá napríklad z matematiky, nesmie opakovať ročník, pretože je oficiálne „choré“. Taktiež poznámky, napomenutia, alebo výchovné zákazy, neprichádzajú do úvahy. Celkovo by učitelia mali k takémuto dieťaťu pristupovať špeciálne. Takže ak cez hodinu vyrušuje a vyhadzuje peračník do vzduchu, nemôže za to zlá výchova, ale diagnostikovaná choroba a zvýšený hlas, alebo iný trest nie je na mieste. V našich klasických školských triedach, je však učiteľ na mnohopočetnú triedu sám. Takže takýto jedinec výrazne narúša celý proces vzdelávania a najmä pôsobí veľmi zle aj na ostatné deti.

strach

Samozrejme je dobré, že sa v súčasnosti kladie väčší dôraz na zisťovanie pozadia detskej psychiky. Veľa detí, nepočúva a vystrája naozaj preto, že majú problém. Bohužiaľ aj naopak, veľa rodičov tento fakt zneužíva. V drvivej väčšine sa nejedná o žiadnu chorobu, ale lenivosť rodičov venovať sa vlastnému dieťaťu. Veď vybaviť jeden „zdrap papiera“, je určite jednoduchšie, ako tráviť s dieťaťom hodiny času a snažiť sa ho vychovávať.

grimasa

Učitelia a ani vedenie školy s týmto fenoménom nemajú čo urobiť. Riešiť ho môžu iba rodičia. Veľmi dôležité je hlavne to, ako svojmu dieťaťu vysvetlíte, že má nejaký ten problém. Ak navštívite detského psychológa a ten potvrdí syndróm ADHD, určite to svojej ratolesti nevysvetlite spôsobom, že je choré a preto musia učitelia rešpektovať všetky jeho výstrelky. Dieťaťu by sme túto informáciu nemali hovoriť v podstate vôbec. Inteligentný jedinci, vedia tento fakt ozaj parádne zneužívať. A verte, že to nespôsobí problémy len pedagógom, ale aj vám samotným.

Publikován

Aktualizován

Author

Kategorie

Deti