Rutilové verzus bázické zváracie elektródy

Zváranie môžeme charakterizovať ako technologický proces, pri ktorom dochádza k spojeniu dvoch materiálov, a to prostredníctvom roztavenia v mieste, v ktorom chceme dva materiály spojiť, zliatia a následného ochladenia tohto spoju. Pokiaľ je zachovaný správny technologický postup, dva materiály sa spoja v jeden. Zváranie je odborná činnosť vyžadujúca si primerané vzdelanie a zachovávanie bezpečnosti pri práci. Na zváranie sa používajú takzvané zváracie elektródy. Viete podľa čoho vybrať tie správne?

sváření

Charakteristika zváracích elektród

Ako sme už spomínali vyššie, zváranie je proces spájania dvoch požadovaných materiálov. Tento proces prebieha prostredníctvom zváracích elektród. Tie sa tiež niekedy nazývajú aj obalové elektródy. Vo väčšine prípadov majú tvar tyčky alebo drôtiku a skladajú sa z jadra a obalu. Obal zváracej elektródy má v tomto prípade veľmi dôležitú úlohu. Obal má v sebe rôzne taviteľné a odkysličujúce čiastočky, ktoré pomáhajú pri vytváraní zvaru. Medzi základné druhy zváracích elektród patria rutilové zváracie elektródy a bázické zváracie elektródy. Na čo sa používajú a kedy po nich siahnuť?

Na čo slúžia rutilové zváracie elektródy?

Rutilové zváracie elektródy sa nazývajú tiež celulózové elektródy. Disponujú rutilovým obalom. Ten môže byť rôznej hrúbky, ktorá závisí najmä na druhu zvárania a materiáloch, ktoré chcete zvariť. Vo všeobecnosti platí, že rutilové elektródy majú veľmi širokú využiteľnosť. Využívajú sa však najmä na zváranie tenkých a stredných plechov. Tieto zváracie elektródy nie je vhodné používať na zváranie hrubých plechov, pretože zvar je veľmi malý.

elektroda

Bázické zváracie elektródy

Bázické elektródy patria medzi silno obalené, to znamená, že ich obal je oveľa hrubší ako obal rutilových elektród na zváranie. Zvar je pri použití týchto elektród veľmi kvalitný a odolný voči prasklinám. Je tu však potrebné presúšanie, aby nedochádzalo k zvýšeniu obsahu vodíka v kove, ktorý chcete zvariť. Práve tento druh elektród na zváranie je vhodný na zváranie ťažko zvárateľných ocelí na plechov. Môžete ich bez obáv použiť na hrubšie plechy, nakoľko zvar je odolný.

Chcete získať viac informácií o zváracích elektródach? Neváhajte a navštívte ešte dnes našu internetovú stránku www.interweld.sk. Vyberajte zo stoviek kvalitných produktov na zváranie. Ak potrebujete radu, kontaktujte nás a nechajte si poradiť od skutočných odborníkov vo svete zvárania.

Publikován

Aktualizován

Author

Kategorie

Výrobky