Cestovanie vlakom zadarmo je skvelou príležitosťou ako spoznať Slovensko

Nejeden Slovák sa pri trávení voľných chvíľ orientuje primárne na zahraničie a tento trend bol v uplynulom desaťročí skutočne badateľný. Čoraz viac sa však do popredia dostáva aj trávenie letných dovoleniek na Slovensku a značnou mierou k tomu prispelo aj cestovanie vlakom zadarmo. Vďaka cestovaniu vlakom zadarmo je totižto rodinný rozpočet odľahčený aspoň čiastočne a takéto výlety sa stávajú cenovo dostupnejšie pre širší okruh záujemcov. Pozrime sa preto na niektoré z pravidiel cestovania vlakom zadarmo a pre koho je tento benefit primárne určený.

cestování vlakem

Cestovanie vlakom zadarmo a niekoľko zásadných pravidiel

Prvou kategóriou cestujúcich, ktorá získava benefit cestovania vlakom zadarmo sú deti do 6r. a tie môžu cestovať v 2. triede bez akéhokoľvek lístka alebo iného preukazu. V prípade dospelej osoby sprevádzajúcej tieto deti je možné cestovať aj 1. triedou, no táto osoba musí mať platný cestovný lístok. Jedna dospelá osoba s cestovným lístkom môže sprevádzať max. 2 deti do 6r. tak, aby mali možnosť využiť cestovanie vlakom zadarmo. Cestujúci do 6r. sa navyše nemusia nikde registrovať a na takéto cestovanie nie je stanovený ani žiadny maximálny počet jázd za určité obdobie.

Na cestovanie vlakom zadarmo majú však nárok taktiež žiaci a študenti. Tento benefit môže byť obmedzený dvoma skutočnosťami a jednou z nich je dosiahnutie veku 26r. Tou druhou je ukončený 2. stupeň vysokoškolského štúdia a nárok na bezplatné cestovanie je ukončený v závislosti od toho, ktorá z podmienok nastane skôr. Bezplatné cestovanie pomocou železničnej prepravy môže byť využité zo strany občana SR, inej členskej krajiny EÚ alebo s trvalým pobytom v inom členskom štáte v rámci EÚ. Pokiaľ osoba študuje na Slovensku a nemá trvalé bydlisko ani občianstvo v EÚ, tak benefit vie rovnako využiť v plnej miere a bez akýchkoľvek obmedzení. Pod definíciou školy si môžeme predstaviť akékoľvek vzdelávacie zariadenie, ktoré schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

železnice v zimě

Ďalšou kategóriou cestujúcich s možnosťou využitia cestovania vlakom zadarmo sú seniori vo veku min. 62r., ktorí však musia byť pre využitie benefitu registrovaní. K tomuto úkonu budú potrebovať fotografiu, na ktorej musí byť žiadateľ jednoznačne identifikovateľný a samozrejme občiansky preukaz. Žiadateľovi je teda vystavený preukaz na dobu neurčitú a ten je potrebné predložiť sprievodcovi vlakovej súpravy pri kontrole cestovných lístkov.

Viac sa dozviete na webovej stránke https://silverdium.sk/.

Publikován

Aktualizován

Author

Kategorie

Hobby