Aké služby nám prináša videovrátnik

Výhody videovrátnika oproti bežnému audio dorozumievajúcemu zariadeniu sú nespochybniteľné. Ak by sme jeho služby mali porovnať napríklad s klasickým slúchadlom inštalovaným ako súčasťou zvonenia v starších bytových domoch, tak videovrátnik umožňuje identifikovať osobu zamýšľajúcu vstup do objektu v maximálnej možnej miere. Ak majiteľ tohto objektu vie túto osobu lepšie identifikovať, vie na danú situáciu racionálnejšie a pohodlnejšie reagovať. Tieto prvky sa nemalou mierou podpisujú pod kvalitu a bezpečnosť bývania a ochranu majetku.

bezpečnostní kamera

Čo všetko ovplyvňuje videovrátnik


Ak by sme si mali položiť otázku, či pred kúpou a inštaláciou videovrátnika je dôležitá skladba obyvateľstva bytového domu, odborníci na danú problematiku by nám na ňu odpovedali jednoznačným “áno”. Plus – mínus je skladba každého bytového domu rovnaká a nájdeme v nej mladých progresívnych ľudí, zopár mamičiek s malými deťmi a niekoľko ľudí na dôchodku. Každá táto kategória vlastníkov bytov si vie vybrať niektorú z výhod videovrátnika a oceniť tak jeho prítomnosť v domácnosti. Každý totižto vníma vysoko pozitívne fakt, že vidí osobu, s ktorou komunikuje. A je to mu tak z komfortných i bezpečnostných dôvodov.

Je teda prínosom videovrátnika reálne zvýšenie bezpečnosti alebo ide len o lepší pocit majiteľa bytu pri otváraní dverí? Videovrátnik má tú výhodu, že aj starší človek vie rozpoznať prichádzajúcu osobu, resp. overiť si, či je naozaj tým za koho sa vydáva. V súčasnej dobe možno na dennej báze vidieť v médiách prípady, keď práve dôverčivosť dôchodcov bola zneužitá, v dôsledku čoho utrpeli určitú ujmu. Videovrátnik a celý tento systém je v podobných okamihoch nenahraditeľným. Ak sa v klasickej hlasovej službe prostredníctvom slúchadla niekto ozve a predstaví sa nám ako poštár alebo roznášač letákov, takúto skutočnosť neriešime a proste otvoríme. V zásade si dotyčnú osobu ani nemáme ako overiť.


ostraha

Podstatnou otázkou pri rozhodovaní o inštalácii môže byť aj to, či je potrebný ak už máme v objekte kamerový systém. Pri kamerovom systéme si treba uvedomiť, že jeho hlavnou funkciou je identifikácia páchateľa. Videovrátnik vie osobu jednak identifikovať a dokáže aj zamedziť jej vstupu do objektu, v dôsledku čoho plní aj preventívnu úlohu.

Tých najlepších videovrátnikov nájdete na internetovej stránke http://www.legrand.sk/.

Publikován

Aktualizován

Author

Kategorie

Výrobky