Polygrafia na Slovensku a jej vývoj

Polygrafia má za sebou už dlhodobú históriu. Tento priemysel patrí medzi tie, vďaka ktorým si môžeme zaobstarať napríklad knihy, plagáty, noviny alebo iné tlačoviny. Zaoberá sa tým, že reprodukuje predlohy, ktoré môžu byť písané, kreslené alebo predtlačené a pokladajú sa na papier. Polygrafia je aj na Slovensku obľúbené odvetvie priemyslu a v mnohých smeroch nám uľahčuje život.

stránky knih

Rozvoj polygrafie na Slovensku

Aj keď polygrafia pochádza z gréckeho slova a jeho hlavná podstata spočíva v schopnosti písať, obľúbená je prakticky po celom svete. Polygrafia patrí na našom území medzi priemysel, ktorý sa teší dlhoročnej obľube. O tom svedčí aj jej vývoj. Už dávno sa v jej štruktúrach upustilo od jedného smerovania, polygrafia sa začala vyvíjať tak, že v sebe zahŕňa viaceré oblasti. O tom, že polygrafia bola na území Slovenska obľúbená už pred niekoľkými storočiami svedčí aj fakt, že existencia o prvých tlačiarňach sa datuje už do obdobia 15. storočia. Prvé tlačiarne boli známe už od druhej polovice 16. storočia, kedy sa objavili hlavne v Trnave a Banskej Bystrici. Od 17. až do 19. storočia prichádzalo k masívnemu rozvoju počtu tlačiarní na Slovensku. Ich pokles bol zaznamenaný po skončení II. Svetovej vojny, kedy klesol približne o polovicu. Polygrafia až do roku 1990 vykazovala klesajúci trend, avšak patrí medzi odvetvie, ktoré sa dokázalo vysporiadať aj s nepriaznivými podmienkami a za posledných 30. rokov zaznamenalo rozmach. Slovensko patrí medzi importérov polygrafických výrobkov, čo je pre daný priemysel pozitívom. Čo sa týka ďalšieho napredovania a rozvoja tohto priemyslu, vykazuje pozitívny trend. A to aj vďaka tomu, že dochádza k zavádzaniu nových a nových technológií ktoré fungovanie tohto priemyslu značne uľahčilo.

psací stroj

Vďaka polygrafii vzniká mnoho predmetov

V súčasnosti sa polygrafia neaplikuje len v prípade tlačovín, ale môžu sa pomocou nej vyrábať aj rôzne dekoračné predmety. Medzi obľúbené patrí napríklad tlač na šálky alebo textil, čo sa týka papieru, tak výroba kalendárov. Prakticky v každej domácnosti nájdeme minimálne jeden predmet, ktorý vznikol vďaka polygrafii. Fantázií sa medze nekladú a preto je v súčasnosti možné vyrobiť vďaka polygrafii prakticky čokoľvek. Ak vás táto oblasť zaujíma, navštívte stránkuhttps://printtalk.sk/, kde nájdete mnoho zaujimavých informácií, ako aj služieb, ktoré samotná polygrafia ponúka.

Publikován

Aktualizován

Author

Kategorie

Technika