Podnikanie: Čo vás čaká a neminie.

Podnikanie je dnes pre mnohých ľudí hlavným príjmom, pretože najmä mladšia generácia už nechce robiť pre niekoho, ale chcú pracovať tak povediac “sami na seba”. Internet je presýtený informáciami a často je ťažké nájsť tam práve to, čo hľadáme. Výnimkou nie sú ani informácie ohľadom podnikania, druhov podnikania a tak isto aj ohľadom krokov potrebných na začatie podnikateľskej činnosti. Druhov podnikania samozrejme poznáme viacero a jedným z nich je aj spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorú poznáme pod skratkou s.r.o.

podpisovanie zmluvy s.r.o.

Táto spoločnosť je určená najmä na jednoduchšie podnikanie a jej pri jej zakladaní sa nezaobídete bez byrokracie. Nemusíte však na to byť sami, pretože takáto spoločnosť môže mať až do 50 spoločníkov. Či už chcete podnikať sám alebo so spoločníkmi, prvým krokom k založeniu s.r.o. je samozrejme určenie predmetu podnikania. Následne si potrebujete zvoliť obchodné meno, ktoré by ste si pre istotu mali skontrolovať v obchodnom registri, keďže meno nesmie byť podobné ani zameniteľné za iné, už existujúce meno inej spoločnosti. Tento krok je síce jeden z tých jednoduchších, no je dobré si na ňom dať záležať, pretože pod menom, ktoré si zvolíte bude vaša spoločnosť navonok vystupovať.

Ďalším krokom by mala byť voľba sídla spoločnosti. Ako sídlo spoločnosti môžete uviesť bytový aj nebytový priestor, ktorého môžete, no nemusíte byť vlastníkom vy alebo jeden zo spoločníkov. Ako sídlo môže samozrejme figurovať aj adresa vášho trvalého bydliska a v prípade, že danú nehnuteľnosť nevlastníte, potrebujete doložiť potvrdenie od jej majiteľa.

založenie s.r.o.

Pokiaľ sa nechystáte podnikať sami a zvolíte si nejakých spoločníkov, tí sa budú na spoločnosti podieľať peňažným aj nepeňažným vkladom a z nich si taktiež vyberiete konateľov, ktorí budú oprávnení riadiť spoločnosť a konať v jej mene. Funkciou správcu vkladu môžete rovnako poveriť jedného zo spoločníkov alebo banku a náplňou tejto funkcie je správa časti vkladov spoločníkov splatených pred vznikom spoločnosti.

Ďalšou otázkou je, koľko stojí založenie s.r.o. Základné imanie pri založení s.r.o. musí byť minimálne 5 000€, pričom pokiaľ podnikáte so spoločníkmi, vklad každého z nich nesmie byť nižší ako 750€. Od toho, či konáte sám alebo so spoločníkmi závisí aj vypracovanie zakladateľských dokumentov. Pokiaľ nemáte spoločníkov, vypracuje sa zakladateľská listina a pokiaľ máte, vypracuje sa spoločenská zmluva. V týchto zmluvách sú zahrnuté všetky predchádzajúce kroky, a teda predmet podnikania, obchodné meno spoločnosti, sídlo spoločnosti, určenie spoločníkov a iné náležitosti vyplývajúce z Obchodného zákonníka. Tieto dokumenty si môžete vypracovať sami, no akékoľvek chyby v nik môžu zapríčiniť, že vám založenie spoločnosti bude zamietnuté. Preto by ste ich vypracovanie mali zveriť do rúk profesionálom.

Publikován

Aktualizován

Author

Kategorie

Podnikanie