Odchod Veľkej Británie z Eú, ďalšie automobilky na Slovensku

Správa, ktorú sme sa mohli dopočuť z masmédií na každom kroku, našich i zahraničných, mala znenie, ktoré je už zrejme dobre známe i Vám. Veľká Británia dobrovoľne odišla z Eú.
Hádzali ramenami, pôsobil hrdo a samostatne. No ale bárz by nie. Dobre vedeli, čo robia. A samozrejme, aj Veľká Británia tak ako iní vedia, že Slovensko je na predaj. Práve aj u nich tento fakt zohráva dosť významnú úlohu v tvorení predovšetkým ich ekomiky a ich finančného ťaženia. Slovenskí odborníci rozpredávanie našej krajiny, okrem iného po novom aj Veľkej Británii považujú za pozitívum i pre nás.
Brexit
No my, občania cítime, že sa až o také pozítivum nejedná. Jednak ukazujeme, že sme odkázaní a nesamostatní a že ten „hlúpy Slovák“ bude otročiť pre každého, pričom my, občania, z takýchto obchodov máme vždy to minimum ak zoberiem do úvahy, že naša krajina sa opäť zaplaví len ďalšími automobilkami, tentokrát britskými./ Je potvrdené z iných zdrojov, že sa jedná opäť o investíciu do tohto priemyslu./
zelené hory
Ja osobne rozpredávanie našej krajiny a orientáciu iba na automobilový priemysel moc ako pozitívum neberiem. Sme v očiach záujmov mnohých investorov, pretože tí dobre vidia, že Slovák nemá na výber, len sa uspokojiť s platom, ktorý je v krajinách ako Veľká Británia považovaný za smiešny, pričom tolerujeme zlé pracovné podmienky, nadčasy a dlhé šichty. A dobre vedia, že na výber moc nemáme, že my, občania, to tolerovať musíme, v inom prípade nás prepustia a moc iných a lepších pracovných príležitostí tu nenájdeme. Na tom stojí naša ekonomika a mnohé krajiny ako aj Veľká Británia to dobre viedia. Každý z Európy si na nás spomenie iba v tomto smere. Zahraničné podniky na svoje pomery investujú málo, zarobia veľa a peniaze minú väčšinou vo svojej krajine, nie v našej. Takže predovšetkým prosperuje cudzia krajina a nie tá naša. Pod takouto ekonomikou sme my, bežní Slováci v kolotoči, z ktorého sa nedá vystúpiť.
Žiadna slovenská politická strana, ktorá vo svojom programe nemá spomenutú aspoň snahu z tohto kolotoča vystúpiť, vo mne nebudí podstatnejší záujem. Vystúpiť z tohto kolotoča by znamenalo myslieť na slovenský ľud skutočne a aj na prospech a lepšiu životnú situáciu našich generácií. To je asi najpodstatnejšia vec, na ktorej mne, čo sa týka ekonomiky a politiky záleží. Predsa každý sa nehodí iba na prácu v automobilovom priemysle.

Publikován

Aktualizován

Author

Kategorie

Ekonomika