Nový smer podnikania, Youtube

Program Global Enterpreneursip Week má svoju aktivitu a záujem po celom svete. Jeho úlohou je motivovať ľudí k podnikaniu, predovšetkým tých, ktorí sú na tomto chodníčku eštelen na začiatku. Stretne sa tu množstvo začínajúcich podnikateľov alebo i mladých ľudí, ktorí o tento smer eštelen majú záujem.

podnikatel

Výnimkou nie je ani Slovensko, program zavítal i k nám.
Aj na Slovensku sa našli záujemcovia a usudzujem, že sa jednalo prevažne o mladých ľudí a to z toho dôvodu, že veľa slovenských účastníkov programu označilo za svoj smer podnikania cestu, kedy chcú byť úspešnými Youtubermi.
A veru k tomu majú predpoklady, určití návštevníci majú už totiž celkovo dohromady skoro 500 000 sledovateľov.

Je zaujímavé, akým smerom sa vyvýja naša doba a vidíme to i na mladých ľuďoch. Nie je to tak dávno, kedy by sme si pod pojmom podnikanie predstavili veci ako otvorenie prevádzky, baru, reštaurácie, alebo túžbu otvoriť vlastnú predajňu, či vyrábanie určitých predmetov, alebo poskytovanie služieb.

podnikání

Ale vidíte, dnešní ľudia zbadali tento smer. Nevravím, že to je práca bez úsilia, ale zdá sa mi, že je to oveľa ľahšia cesta. Tým však nemyslím, že to je zlá cesta, práveže naopak. Prajem im, že majú tieto možnosti a že našli i takýto smer.
No možno táto „nová“ cesta neprekvapila. Veď dnešní ľudia majú neustále prístup k internetu, všade majú so sebou mobilné zariadenie s wi-fi, pomocou internetu dnes vlastne existujú a venujú mu i veľa času. V rovnakej miere je známe, že Youtube je hádam najnavštevovanejšou a najpopulárnejšou stránkou /zrejme až po Facebooku/, ku ktorej má dokonca každý jeden užívateľ prístup zdarma. Takisto na Youtube vidíme množstvo kanálov, ktoré vytvorili jeho užívatelia. Teda v tomto smere už vôbec nevravíme o nejakej novinke. Vlastne je to logický dopad. Ak spojíme tieto dva fakty, je vlastne už samozrejmé, že mladí ľudia objavujú túto cestu.

Publikován

Aktualizován

Author

Kategorie

Podnikanie