Koniec nekalým prepisom na tretiu osobu a zabránenie vzniku bielym koňom

Od 1.januára 2018 nastáva pre podnikateľov zmena, ktorá sa však dotkne iba tých s nečestnými úmyslami. Konkrétne ide o nový zákon, ktorý má zabrániť tvoreniu ďalších bielych koní. Pokus o prevedenie na nič netušiacu tretiu osobu je tak po novom prísne kontrolovaným trestným činom.

vinna

Či už začínajúci alebo skúsený podnikateľ sa už možno stretol s docela bežným prípadom. Obchodný partner im zostal dlžný určitú sumu peňazí za dodaný tovar alebo poskytnuté služby. Po určitom čase podnikateľa prešla trpezlivosť len tak nečinne čakať ak videl, že dlžník peniaze nemá záujem vrátiť a tak sa rozhodol riešiť veci súdnou cestou, aby sa dovolal svojho práva. No akonáhle podal návrh tak s prekvapením zisťuje, že podnik, ktorého majiteľ mu dlží peniaze, po novom vlastní úplne iný majiteľ, ktorý má dokonca pobyt niekde v zahraničí. Tým pádom sa celá situácia zamotala a skutočný vinník, dlžník, zrejme potrestaný nebude. Nie je voči nemu dôkaz, nemá čím ručiť, on predsa majiteľom nie je,…

Od 1.1. 2018 tak prichádza určitá zmena v zákone 300/2005 s novým ustanovením paragrafu 251 b Trestného zákona. V ľudskej reči to značí zavedenie opatrenia voči nekalému spôsobu likvidácie svojej podnikateľskej činnosti a to spôsobom prepisu na tretiu osobu, ktorá s prepísaním nemusela súhlasiť. Takýmto prepisom sa tak dlžník či neúspešný podnikateľ nadobro zbavil svojej zodpovednosti a prepísal ich na častokrát nič netušiacu tretiu osobu.

pero

Bola to ľahká, avšak skutočne nemorálna cesta von. Tento sprísnesnený zákon o paragraf 251 b tak sprísni dohľad nad podnikateľmi pokúšajúcimi sa vykonať túto činnosť, ale rovnako (ak nie viac) prísne bude trestným i vystupovať ako tretia osoba. Čiže zákon a trest postihne i tretiu zúčastnený osobu, na ktorú bol prevod napísaný. Zákon tak postihuje bielych koňov, konateľa a aj vlastníka, vlastne všetky chtiac-nechtiac zúčastnené strany.

Publikován

Aktualizován

Author

Kategorie

Podnikanie