Jazdectvo

Jazdectvo či jazda na koni sa člení na niekoľko pododvetví:

· parkúrové jazdectvo
· dostihy
· klusácke dostihy
· drezúrne jazdenie
· military
· westernové jazdectvo
· rodeo
· záprahy
· vytrvalostné jazdectvo
Poďme si priblížiť niekoľko z nich.

Parkúrové jazdectvo
Ako prvé si priblížime parkúrové jazdectvo teda parkúr – jazdecká disciplína, kde jazdec s koňom skáče cez vopred pripravené prekážky. Skokové prekážky sú umelé, aby pri prípadnom zakopnutí nedošlo k zraneniu koňa či jazdca. V tom prípade zavadenia prekážka ľahko spadne na zem. Jazdci proti sebe súperia na kolbisku (plocha, na ktorej sa nachádzajú skokové prekážky). Každé preteky trvajú jedno alebo dve kolá. Rozhodcovia udeľujú trestné body za zhodenie prekážky, neposlušnosť koňa či prekročenie časového limitu. V jednej súťaži môže jazdec štartovať na viacerých koňoch no jeden kôň sa môže súťaže zúčasttniť len raz. Parkúr sa skáče podľa výšky prekážok:

kůň

· ZM–80 cm
· Z–100 cm
· ZL–110 cm
· L–120 cm
· S–130 cm
· ST–140 cm
· T–150 cm
· TT–160 cm

Drezúrne jazdenie
Inak drezúra je jazdecké odvetvie, v ktorom sa jazdec snaží o úplné zosúladenie so svojim koňom. Jazdci súťažia na drezúrnom obdĺžniku s rozmermi 60 x 20 m alebo 20 x 40 m. Obdĺžnik je označený písmenami, ktorý určuje presné miesto na vykonanie cviku. Všetky cviky drezúrnej úlohy sú pre súťažiacich rovnaké a vopred dané. Zbor rozhodcov pozorne sleduje jednotlivé pohyby koňa aj jazdca. Chody koňa, sed jazdca či účinnosť a správnosť pomôcok. Každý rozhodca udeľuje dvojici body od 0 po 10, pričom 0 znamená nevykonanú úlohu a 10 sa rovná vynikajúcemu. Vypočíta sa priemer známok všetkých rozhodcov a dvojica, ktorá získa najviac bodov vyhráva.

jezdectví

Cross country
Jazdenie v teréne, skúška fyzickej kondície, s celkovou dĺžkou 12 kilometrov. Má osobitné bodové hodnotenie.
o Ak kôň zastaví pred prekážkou, čiže odmietne preskočenie – 20 trestných bodov. Ak kôň odmietne prekonať prekážku trikrát, dvojica je diskvalifikovaná.
o Ak kôň spadne (pošmyknutie, zavadenie o pevnú prekážku) nemôže na dráhe už ďalej pokračovať – diskvalifikácia.
o Ak spadne jazdec z koňa dostáva dvojica 60 trestnýc bodov.
o Pokiaľ dvojica dobehne do cieľa po časovom limite, za každú opozdenú sekundu dostávajú 1 trestný bod.

zvíře

Military
Je to bývalý názov pre dnešnú Súťaž všestrannej spôsobilosti. Je to jedna z najnáročnejších jazdeckých disciplín, pretože spája vyššie spomenuté jazdecké odvetvia: drezúru, cross country a parkúr.Kedysi slúžila na testovanie spôsobilosti koní, ktoré boli v armáde. Každá disciplína sa boduje osobitne, následne sa body sčítajú a víťazom sa stáva dvojica s najvyšším počtom bodov.

Publikován

Aktualizován

Author

Kategorie

Hobby