Inštinkt je niečo, čomu verte

Viedenský psychológ s českými koreňmi Viktor Frankl začiatkom dvadsiateho storočia povedal, že človek už žiadne inštinkty, ktoré by ho varovali, čo urobiť a čo nie, nemá.

mozek

V súčasnosti je situácia trošku iná, inštinkty prevažujú nad racionálnymi odhadmi situácie, natíska sa však otázka, či nám inštinkt radí vždy reálne, či sa nejedná o stereotyp a či vieme svoj inštinkt dlhodobo „kultivovať“.
Určite sa už každému z vás stalo, že vám zavolal niekto, na koho ste práve v tom čase mysleli, alebo ste sa otočili, lebo ste cítili uprený pohľad niekoho zozadu na váš chrbát, no a bolo to tak, alebo častokrát počujeme niekoho povedať, že mohol radšej spomenúť „milión“, lebo sa práve objavil ten, o kom ste sa rozprávali…

Mimozmyslové vnímanie
Tak charakterizujú inštinkt parapsychológovia, jednoducho povedané, človek v danej situácii nepremýšľa, neporovnáva a nevníma negatívne či kladné stránky problému v danej situácii, vidí len to, čo si predstavuje a chce vidieť bez toho, aby prehodnotil aj ďalšie väzby. Intuícia je fantastický fenomén, ktorý už x-krát pomohol zachrániť život alebo nájsť riešenie aj v zdanlivo neriešiteľných situáciách. Je v každom z nás, no ak ju nerozvíjame, časom zakrpatie.

Ale ak ju trénujeme, náš šiesty zmysel nám podsunie nejaké informácie a podnety, samozrejme, pod podmienkou, že naše vedomie je pokojné. Vtedy nám intuitívny hlas môže ponúknuť riešenie daného problému. Kombinácia intuície so zdravým úsudkom logika sa môže stať súčasťou nášho každodenného života. A kde sa vlastne intuícia skrýva? V mozgu. Sú to informácie v ňom ukryté, pričom podvedomie je prameňom intuície.

siluety

Veľké rozhodnutia v živote človek vykoná pod vplyvom inštinktov či si to uvedomujeme alebo nie, samozrejme, súbežne s logickým uvažovaním a vedomosťami. Intuícia patrí do nášho života, v situáciách, keď nemáme dostatok informácií sa na intuitívny úsudok môžeme spoľahnúť. Šiesty zmysel totiž nemá náš úsudok nahradiť, ale pomôcť nám v rozhodovaní, doviesť nás k odpovediam. No dilema, kedy máme svojim pocitom veriť a kedy už zaujať logický postoj, zostáva.

Publikován

Aktualizován

Author

Kategorie

Technika