Peniaze budúcnosti – „papierovky“ alebo kreditky?

Keď o peniazoch, aké poznáme dnes, nebolo ani chýru ani slychu, existoval naturálny obchod. Stretli sa mlynár a pekár, jeden dal druhému múku, druhý prvému chlieb. Prebehol jednoduchý obchod. Neskôr, naturálny obchod vymenili komoditné platidlá, medzi ktoré patrili koreniny, dobytok, poľnohospodárske plodiny a iné. S rozvojom trhu vznikli kovové mince. Nevýhodou však bola ich váha.
dollar z tiskárny
Predstavme si, že by sme mali k dispozícií 100 eur iba v jednoeurových a dvojeurových minciach. Zrejme by sa nám roztrhali vrecká na nohaviciach alebo v tom lepšom prípade by sme nosili nadmerné peňaženky. Vďaka tejto nevýhode vznikli papierové peniaze. Toto platidlo sa zrodilo, tipujete správne, v Číne. Prinieslo so sebou veľké množstvo výhod, najmä to že bolo ľahké.

Ďalej peniaze delíme na hotovostné (mince a papierové peniaze) a bezhotovostné, ktoré máme uložené na účte.

Existuje možnosť, že by hotovostné peniaze boli úplne nahradené tými bezhotovostnými? Mnohí odborníci dávajú tejto idei jedno až dve desaťročia. Hotovosť je totižto spätá s rizikami, ako napríklad strata, odcudzenie alebo zničenie. Na druhej strane jednou z mnohých výhod bezhotovostných peňazí je, že mzdy neputujú zamestnancovi priamo „do rúk“, ale na jeho účet. Následne, prostriedky z daného účtu môže zamestnanec použiť na zabezpečenie svojich potrieb.

Pri nákupe oblečenia, stravy, kníh, všetkého na čo si človek spomenie. V dnešnej dobe má už takmer každá prevádzka terminál, takže platiť kartou nie je žiadny problém. Napriek tomu sú medzi nami aj zástancovia hotovostného platobného styku, ktorí podporujú tradičné, papierové peniaze a kovové mince.
kreditka muže
A aký je Váš názor? Ste za papierové alebo bankové peniaze? Doba uteká veľmi rýchlo, a onedlho sa môže stať, že naše vnúčatá budú mince a papierové peniaze poznať iba z kníh dejepisu.

Publikován

Aktualizován

Author

Kategorie

Ekonomika