Oprite sa a zverte mi svoju bezpečnosť

Už asi viete, že výbobca automobilov Tesla chystá veľké veci, ktoré budú onedlho realitou. Jednou očakávanou, no na druhej strane obávanou vecou budú ich automobily, ktoré sa budú riadiť sami. Teda my si len sadneme a riadenie necháme na samotnom automobile, ktorý sa bude riadiť pomocou senzorov.
elektrické auto
Na jednej strane to pôsobí ako príjemná a pohodlná predstava, no na druhej zveríme život náš i ostatných účastníkov cestnej premávky do rúk programu?
Čo ak nebude dokonalý a nastane malá porucha? Táto krátka porucha môže znamenať otázku medzi životom a smrťou či doživotným postihutím. Ale nechcem zbytočne strašiť. Na druhej strane si myslím, že výrobcovia s každým dôležitým detailom počítajú a predsa nejaké zásadné chyby nemôžu dopustiť. Možnože tie autá pomocou senzorov budú riadiť dokonalejšie než človek a to by ročne ušetrilo veľa životov i nepríjemných zranení. Zveríme teda bezpečnosť do rúk tejto novej technológii?
Tesla nabíjení
Výroba nie je jednoduchá a výrobcovia si uvedomujú, že musia ten automobil naučiť, ako sa zachovať aj v krízových situáciách. Nový automobil od Tesly je už vopred nastavený tak, aby v prvom rade chránil svojho vodiča. Mal by teda vodiča obmedzovať, aby neprekročil povolenú rýchlosť, či aby stál „na červenú.“ V tomto smere by to teda bolo bezpečnejšie, než keby riadil človek. Takéto základné veci automobil už zatiaľ perfektne ovláda, no vývojári ho ešte potrebujú naprogramovať na zložitejšie situácie, ako sa má automobil zachovať v prípade hrozby vážnej dopravnej nehody. Ako správne rýchlo zaregistrovať možnú autonehodu, ako sa rýchlo vyhnúť, aby sme neboli obeťou búračky i my. Tieto veľmi dôležité detaily sú zatiaľ ešte vo vývoji, no to je dobre. Radšej si chvíľu počkáme, za ten pocit bezpečia to stojí.
Výrobcovia dokonca vytvorili ankety, kedy sa na túto tému môžeme vyjadriť. Teda potrebuje nás automobil obmedzovať a robiť bezpečnostné obmedzenia za nás, alebo si to neprajeme?

Publikován

Aktualizován

Author

Kategorie

Výrobky