Internet budúcnosti – kvantové počítače

O kvantových počítačoch sa toho už popísalo celkom dosť. Ich vývoj ešte nie je dokončený, avšak napreduje tak rýchlo, že sa vedci zamýšľajú už aj nad novými možnosťami technológií, ktoré sa črtajú.

Kvantové počítače v hlavnej úlohe
Počítače, ktoré dnes používame, pracujú na princípe kombinácií čísel 1 a 0, tvoria bity. Kvantové počítače sú založné na princípe, ktorý umožňuje qubitu mať hodnoty 1 a 0 naraz. Špičkové tímy skúmajú a porovnávajú hneď niekoľko modelov kvantových počítačov, čo do istej miery komplikuje ich vzájomnú komunikáciu.

web

Pri diskusiách o kvantovom internete sa ich názory podstatne líšia. Jedna časť vedcov uprednostňuje kvantový internet založený úplne na svetelných časticiach – fotónoch, druhá časť je presvedčená, že by bolo ľahšie vyrobiť sieť, v ktorej svetlo interaguje s hmotou.

Joseph Fitzmons, ktorý pracuje v kvantovom technologickom centre v Singapure, situáciu ozrejmil nasledovne: “Svetlo je pre komunikáciu lepšie, ale hmotné qubity sú lepšie na spracovanie. Potrebujete oboje, aby ste vytvorili fungujúcu sieť, ktorá diagnostikuje upravu chýb v signále, ale môže byť ťažké donútiť ich interagovať.” Ukladanie informácií v podobe fotónov je zložité a drahé, preto považuje za správne ich využitie iba na komunikáciu a verí, že na ukladanie informácií je potrebné využívať hmotu – elektróny a atómy.

digitální internet

Koncepty kvantového internetu
Kvantový internet je stále hudbou budúcnosti. Základné možnosti budovania siete sú podobné tým, ktoré využívame dnes. Sieť by mala na komunikáciu používať spojenia v zemi alebo vo vesmíre. Tieto metódy sú osvedčené pri posielaní bitov údajov cez internet, ale ak budeme chcieť posielať údaje v qubitoch, je to omnoho komplikovanejšie.

  1. Na poslanie fotónov môžeme použiť optické vlákna v podzemí. Vlákna však niekedy pri prenosoch na dlhé vzdialenosti pohltia časť fotónov, tým sa znižuje kvalita spojenia. Riešením môže byť zostrojenie špeciálnych opakovacích staníc, rozmiestených v rozostupoch 50 km. Išlo by v podstate o zložité malé kvantové laboratóriá, ktoré by sa pokúšali opraviť poškodený signál predtým, ako ho pošlú ďalej.
  2. Ak chcete poslať dáta cez vesmírne stanice, svetelný signál je vyžiarený z pozemnej stanice smerom k satelitu na obežnej dráhe. Satelit je vybavený vlastným zdrojom svetla a informáciu posúva k iným satelitom, ktoré nakoniec vyšlú signál k pozemnej stanici zriadenej na mieste, kam ste signál poslali. Medzi satelitmi sa nenachádza vzduch, preto nič neznehodnocuje kvalitu signálu.

podnikatel
Pre vedcov je predstava kvantového internetu v celosvetovom meradle považovaná za ideálny model. Žiaľ, tento spôsob budovania siete je zároveň najdrahší.

Publikován

Aktualizován

Author

Kategorie

Internet